เทศบัญญัติ

เผยแพร่เมื่อ 20 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

-เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                 - เทศบัญญัติ_60.1.pdf

                 - เทศบัญญัติ_60.2.pdf

-เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

                 -ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ.pdf

                 -1.เทศบัญญัติ 62 .pdf

                 -2.เทศบัญญัติ 62.pdf

                 -3.เทศบัญญัติ 62.pdf

                 -4.เทศบัญญัติ 62.pdf

                 -5.เทศบัญญัติ 62.pdf

                 -6.เทศบัญญัติ 62.pdf

-เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

- เทศบัญญัติ_ปี_63.pdf

-เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

- เทศบัญญัติ_ปี_64.pdf

-เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

- เทศบัญญัติ_ปี_65.pdf

-เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

- เทศบัญญัติ ปี 66

- ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088