สมาชิกสภา

เผยแพร่เมื่อ 15 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

สภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิประธานสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

นายธวัชชัย  สกุลบริรักษ์


รองประธานสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

นายเชิดชัย  เชิดชูโชคสุข

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

นายบรรชัย  สืบสังข์

 ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088