สภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

เผยแพร่เมื่อ 28 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

สภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิประธานสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

นายธวัชชัย  สกุลบริรักษ์


รองประธานสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

นายเชิดชัย  เชิดชูโชคสุข

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

นายบรรชัย  สืบสังข์

 ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

 

นายอุทัย  สมัครสมาน

นางปานิตก์ฐาฆ์สญา  กฤษภูมิไชยกุล

 

นายสุชาติ  ศาลาทอง

นายสวัสดิ์  คมมน

 

นายสมพร  ทรงศรี

นางสมใจ  เล็กปรีดิ์เปรม

 

นายสมชาย  งัดโคกกรวด

 

นายเชิดชัย  เชิดชูโชคสุข

 

นายธวัชชัย  สกุลบริรักษ์

 

นายวรายุทธ  มณีไสย์

 

นายสมเพียร  บุรุษ

 

นายสมบูรณ์  รังษีสันติวานนท์

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088