รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

เผยแพร่เมื่อ 20 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา_ปี ๕๙.pdf

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา_ปี ๖๐.pdf

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ_ปี_62.pdf

เรื่อง การติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 63 ครึ่งปี

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 63

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 64

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก

เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088