ประกาศสภาเทศบาล

เผยแพร่เมื่อ 09 Jun 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ  ปี พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑)ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ  สมัยสามัญ สมัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง เรียกประชมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

​เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยาสมัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ 2563

เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศรียกเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาฯ_สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศเรียกเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศเรียกเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2563

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ_สมัยที่_3_ครั้งที่_2 ประจำปี พ.ศ.2563

เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25653

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศีขรภุมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088