ติดต่อเทศบาล

เผยแพร่เมื่อ 20 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ที่อยู่: สำนักงานเทศบาลตำบลศีขรภูมิ 999 หมู่ที่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110   

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาล  0-4456-1243
หมายเลขโทรสารเทศบาล 0-4456-0088
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ:  0-4456-0178
หมายเลขโทรศัพท์สถานธนานุบาลเทศบาลฯ:  0-4456-0592
หมายเลขโทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย:  0-4456-1299
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เทศบาล:  sikhoraphumcity@gmail.com

ติดต่อทาง Facebook: http://www.facebook.com/rnglocal.surin

 

 

 

 

 

แผนที่เทศบาลตำบลศีขรภูมิ

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088