ติดต่อภายใน

เผยแพร่เมื่อ 20 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ
 
เบอร์โทรในสำนักงานเทศบาลตำบลศีขรภูมิ
 
นายกเทศมนตรีฯ 100
รองนายกเทศมนตรีฯ 102
ปลัดเทศบาลฯ 101
หน้าห้องนายกฯ ,ปลัดฯ 103
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  104
แฟกซ์ Fax 105
สำนักปลัดเทศบาล 111
กองคลัง 122
กองช่าง 133
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 144
กองการศึกษา 155
ห้องพัฒนาชุมชน 166
ห้องอาคารป้องกันฯ 199
ห้องทะเบียนฯ 200
   

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088