งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เผยแพร่เมื่อ 16 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นางสาวธันย์ภัคนันท์  พิธาชยพล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร 099-4246945

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

สิบเอกชโลทร  ศรีสาพันธ์ 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

นายประสิทธิ์ แม้นจิตร

พนักงานดับเพลิง

นายกอบเกียรติ ศิริม่วง

พนักงานดับเพลิง

นายนิธิ ลับโกษา

พนักงานดับเพลิง

นายบุตร จันทอง

พนักงานดับเพลิง

 

 

นายธีระพงษ์ จิตหาญ

พนักงานดับเพลิง

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลศีขรภูมิ


 

นายพงษ์ศักดิ์ กลางสาธร

พนักงานดับเพลิง

นายขวัญชัย หุ่นทอง

พนักงานดับเพลิง

 

 

 

 

                      

งานเทศกิจ

 

นายราตรี เติมสุธา

พนักงานเทศกิจ

 

นายวิชัตร สุทธิสน

พนักงานเทศกิจ

นายนิยม นิสัยกล้า

พนักงานเทศกิจ

 

 

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088