คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ 17 Jun 2020    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

1) คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3) แนวทางลงโทษข้าราชการพลเรือน (2540-2545)

4) เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

  • การบริหารจัดการความเสี่ยง

1) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088