ควบคุมภายใน

เผยแพร่เมื่อ 24 Jan 2020    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

- รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน_ปี_62

รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563_(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

- รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

   1. fileman/Uploads.pdf

   2. fileman/Uploads.pdf

   3. fileman/Uploads.pdf

   4. fileman/Uploads.pdf

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088