ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ 24 Jun 2020    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

สถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ข้อมูลเชิสถิติการให้บริการประชาชนด้านการรับชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565

2. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนพาณิชญ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2565

3. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ของกองช่าง เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2565

4. ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2565

5. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ของกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2565

6. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ของงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2565

7. ข้อมูลเชิงสถิติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลศีขรภูมิ

========================================================================

 

​.

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088