ข้อมูลผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ 28 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลผู้บริหารเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

ฝ่ายการเมือง    
 

 

 

นายอนุชา วัชรศีขร

นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 086-8700700

 

 

 

 

 

นาย ทวีทรัพย์ โล้เจริญรัตน์

รองนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

โทร 087-2413444

 

 

 

 

นาย ทองสุข พูลสุข

รองนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

โทร 089-5817309

 


 

นายสมศักดิ์ สุวรรณทินประภา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

086-2526650

 

 
 


นายสุธี เพิ่มทรัพย์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

065-3912752

 
     
ฝ่ายราชการประจำ    
 

นายบรรชัย  สืบสังข์
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ 081-2573969

 

 
 

นายสวาท ยางงาม
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ 092-3397946

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088