ข้อมูลทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 28 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ
 
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน  415     คน  427    คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร  1,537  ค4  1,508 คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ  533     คน 399     คน อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 2,485 คน 2,334 คน ทั้งสิ้น 4,819 คน

จำนวนชุมชน          8        ชุมชน

ชุมชนที่

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

หญิง

ชาย

1

ตะวัน

244     ครัวเรือน

 289  คน

 268  คน

2

ตะเคียน

317      ครัวเรือน

 239  คน

 284  คน

3

ปราสาทเก่า

322     ครัวเรือน

 357  คน

 308  คน

4

วัดใหม่

341     ครัวเรือน

 197  คน

 181  คน

5

ตลาดใต้

630     ครัวเรือน

 444  คน

 447  คน

6

ระแงงเหนือ

163     ครัวเรือน

 344  คน

 317  คน

7

ระแงงใต้

366     ครัวเรือน

 359  คน

 309  คน

8

ตลาดเหนือ

247     ครัวเรือน

 216  คน

 184  คน

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088