กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ 17 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสำเนียง   เป็นวัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร 081-9765023

 

นางสาวดวงฤดี  มนต์ดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

โทร 061-8946361

นางสาวนาฎอนงค์  เสนาพันธุ์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 

นายทาดา  นพพิบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร 062-7700050

 

นายนรวรรษ    คุ้มจั่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

โทร 085-7742271

 

 

ลูกจ้างประจำ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอัมพา  สมัครสมาน

พนักงานดูแลตลาด

097-9179977

          นาย ปัญญา ประยงค์หอม        

พนักงานทั่วไป

นาย ชาญรงค์ พังยา   

พนักงานทั่วไป     

         

        

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088