กองคลัง

เผยแพร่เมื่อ 29 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

  

กองคลัง 

 

    

นางนิลเนตร  เจริญศรี   

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 093-0935879   

 

 

 

นางสาวปภัสรินทร์  ธีรวิชัยวงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

โทร 099-4241690

 

นางสิริลักษณ์   ดียิ่งเจริญวรากูล

       นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

โทร 061-9629147

                                    

   

               

         

    นางอรณพัฐ  ไตรภูมิพิริยกุล

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

         โทร 082-5047415

นางสาวขณิษฐา บุญโส

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง

นางสาวศรัณรัตน์ กิจสัมพันธวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 061-6541915

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นางสาว นิตยา สุทธิสน 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088