กองการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 29 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ
กองการศึกษา

 

นายสรวุฒิ   บัวทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 086-2529061

นางวรรณิษา นนทะวงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร 081-0633327

พนักงานครูเทศบาล

 

นางแจ่มจันทร์  ถินกะไสย

ครูชำนาญการ

โทร 086-7887581

นางนิภาพร  พวงมาลัย

ครู

โทร 084-8284141

นางนิภาพรรณ  เพชรมาก

ครู

โทร 064-7176545

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ กองศึกษา

นางสาวจิตรลัดดา ราชมุงคุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวนภาพร ปราสาททอง

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางวรรณี ก้านเพชร

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 

นาย สมพร เผ่าพันธุ์

ภารโรง

 
     

 

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088