การบริการประชาชน/คู่มือประชาชน

ธรรมาภิบาล

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

งานพัฒนาชุมชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดโครงการทางเท้า 17 May 2022  อ่าน 239 ครั้ง   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570)
เผยแพร่เมื่อ 30 Sep 2022    อ่าน 48 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570)

Click/คลิก ที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรี

นายอนุชา วัชรศีขร

นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 086-8700700

ปลัดเทศบาล

 นายบรรชัย  สืบสังข์

 ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 081-2573969

 

 

แบบสำรวจ

Facebook

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

คู่มือแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564