การบริการประชาชน/คู่มือประชาชน

ธรรมาภิบาล

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

งานพัฒนาชุมชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดโครงการทางเท้า 17 May 2022  อ่าน 196 ครั้ง   
ประกาศ สถานีสูบน้ำ 03 May 2022  อ่าน 404 ครั้ง   
ประกาศ โครงการทางเท้า 03 May 2022  อ่าน 333 ครั้ง   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570)
เผยแพร่เมื่อ 30 Sep 2022    อ่าน 27 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570)

Click/คลิก ที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรี

นายอนุชา วัชรศีขร

นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 086-8700700

ปลัดเทศบาล

 นายบรรชัย  สืบสังข์

 ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 081-2573969

 

 

แบบสำรวจ

Facebook

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

คู่มือแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564