สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 29 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

นายบรรชัย  สืบสังข์

ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

 

นายสวาท   ยางงาม

รองปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

 

นายสัมฤทธิ์    แพรงาม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

นางรัชนี    สมศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุพรรณี   โสฬส

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

     

 

นางสุนีย์    จันทร์ทอง

       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     

 

นางภัสราภรณ์   ใบพลูทอง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

 

 

  นางสุพรรณณี   สมบัตินฤมิตกุล 

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ    

 

นางสาวกาญจนา  พิทักษ์เกียรติกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวสุกาญดา  อนุพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นายธรรมนูล  ขจรฟุ้ง

นิติการปฏิบัติการ

 

 

ลูกจ้างประจำสำนักปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

พนักงานจ้างตามภารกิจ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ


พนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 


 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088