สมาชิกสภา

เผยแพร่เมื่อ 15 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

นายเชิดชัย  เชิดชูโชคสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

นายธวัชชัย  สกุลบริรักษ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ


นายสวาท  ยางงาม

รองปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088