สภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

เผยแพร่เมื่อ 28 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

สภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ


นายเชิดชัย  เชิดชูโชคสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

นายธวัชชัย  สกุลบริรักษ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ


นายบรรชัย  สืบสังข์

ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088