รายงานการประชุมสภาเทศบาล

เผยแพร่เมื่อ 09 Jun 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๕๙

เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีขรภูมิ สมัยสามัญ  (สมัยที่ ๒) ประจำปี ๒๕๕๙

เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีขรภูมิ สมัยสามัญ (สมัยที่ ๓) ครั้งที่ ประจำปี ๑ ๒๕๕๙

เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีขรภูมิ สมัยสามัญ (สมัยที่ ๓) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีขรภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีขรภูมิ สมัยสามัญ (สมัยที่ ๔) ประจำปี ๒๕๕๙

เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีขรภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๙

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088