ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ประจำปี

เผยแพร่เมื่อ 08 Jul 2019    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 61

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ปี 61

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายวันตามแผนงานรวม ปี 61

ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการคลังและงบอื่นๆ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 61

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 61

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2562

การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ_2562

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ

รายงานแสดงผลการนำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1

รายงานแสดงผลการนำเดินงานรายไตรมาส ที่ 2

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส_3.pdf

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088