งานพัฒนาชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 17 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบนางรัชนี    สมศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางสุพรรณณี   สมบัตินฤมิตกุล 

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088