คณะผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ 28 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 
นายบรรจง  พิชญาสาธิต
นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ
 

นายทวีทรัพย์  โล้เจริญรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ
 
นางสาวณัฐมน หงส์รพิพัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ
 


นายเกรียงชัย  ตั้งชวลิตกุล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

 
 


นางปราณี  สีหะวงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088