คณะผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ 28 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

นายบรรชัย  สืบสังข์

ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

 

 

 

 

 

รองนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

 

นายสวาท  ยางงาม

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

รองนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

 


ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

 

 
 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088