กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ 17 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสำเนียง   เป็นวัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวดวงฤดี  มนต์ดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

 

นายทาดา  นพพิบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายนรวรรษ    คุ้มจั่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

 

 

ลูกจ้างประจำ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอัมภา  สมัครสมาน

พนักงานดูแลตลาด

นายพลัน  ลับโกษา

คนงานทั่วไป 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088