กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ 17 Feb 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสำเนียง   เป็นวัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวดวงฤดี  มนต์ดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาววิภารัตน์   คิดกล้า

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

 

นายทาดา  นพพิบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายนรวรรษ    คุ้มจั่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

 
 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088