กองคลัง

เผยแพร่เมื่อ 29 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

   กองคลัง   

 

    

นางนิลเนตร  เจริญศรี   

ผู้อำนวยการกองคลัง   

 
            

นางสิิริลักษณ์   ดียิ่งเจริญวรากูล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวปภัสรินทร์  ธีรวิชัยวงค์          

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้       

นางอรณพัฐ  ไตรภูมิพิริยกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088