กองการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 29 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ
กองการศึกษา

นายนิรันดร์   เงินดี

ปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นายสรวุฒิ   บัวทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

 

พนังานครูเทสบาล

 

ครูแจ่มจันทร์  ถินกะไสย

ครู ค.ศ.1

ครูนิภาพรรณ  เพชรมาก

ครู ค.ศ.1

ครูนิภาพร  พวงมาลัย

ครู ค.ศ.1

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088