ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (EIT) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 09 Apr 2021    อ่าน 80 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับบุคคลภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการ ผู้เสนองานซื้อ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด ผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ) สามารถร่วมทำแบบสำรวจตามช่องทางในประกาศที่แนบนี้

/fileman/Uploads/ประกาศเชิญชวน_EIT_2564_พร้อมบัญช.pdf

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088