แผนผังประกอบจุดติดตั้งป้าย

เผยแพร่เมื่อ 24 Feb 2021    อ่าน 51 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

แผนผังประกอบจุดติดตั้งป้าย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ 02 Mar 2021    อ่าน 39 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิเรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 02 Mar 2021    อ่าน 54 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (EIT) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 09 Apr 2021    อ่าน 12 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับบุคคลภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการ ผู้เสนองานซื้อ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด ผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ) สามารถร่วมทำแบบสำรวจตามช่องทางในประกาศที่แนบนี้

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088